Αποποίηση Ευθυνών - Προϋποθέσεις

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο ('sunsailing.gr') εμφανίζονται με καλή πίστη. είναι απλώς ενημερωτικό και παρουσιάζει μια επισκόπηση των τοπικών συνθηκών. Παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε εκφρασμένη είτε σιωπηρή, δεν συνιστά επικύρωση ή σύσταση και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει πάντα την άποψη της εταιρείας μας (Sun-Sailing MCPY & Crew).  Οι φωτογραφίες των σκαφών μας ανταποκρίνονται πάντα με τα μοντέλα των αναφερόμενων σκαφών, αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αυθεντικές από το προτεινόμενο σκάφος για ναύλωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας (sunsailing.gr) είναι τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης των πληροφοριών που αναφέρονται στις σελίδες μας.  Η 'Sun-Sailing' MCPY δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η παραίτηση από την ευθύνη επεκτείνεται επίσης στο υλικό που βρίσκεται σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου πουσυνδέονται από αυτόν τον ιστότοπο. 

Τα οργανωμένα ιστιοπλοϊκά ταξίδια (ναύλωση με την καμπίνα ή με σκίπερ) υπόκεινται σε εξάρτηση απο τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες.  Η "Sun-Sailing" και οι κυβερνήτες μας επιφυλάσσουν το δικαίωμα. αν χρειαστεί να τροποποιήσουν το πρόγραμμα ιστιοπλοΐας προς όφελος της άνεσης και της ασφάλειας των επιβατών. 

Η "Sun-Sailing" δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των απωλεσθέντων κερδών ή των εσόδων για οποιονδήποτε λόγο, από την ακρίβεια ή μη των περιγραφών, την πληρότητα, την εγκυρότητα ή χρησιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ( sunsailing.gr) και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, βίντεο, RSS feeds, ενημερωτικών δελτίων, pdf, εγγράφων, εικόνων κλπ. Η αναφορά της 'Sun-Sailing' MCPY για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν, είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ενδέχεται να μην είναι πρόσφατες.

Η εταιρεία "Sun-Sailing" MCPY πράτει καλή τη πίστει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή μόνο ως εκπρόσωπος και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττονται από τα δύο προαναφερθέντα μέρη. Η "Sun-Sailing" MCPY δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό ή προσωπικό ατύχημα των ναυλωτών ή του πληρώματός τους επί του σκάφους ή στην ξηρά ούτε για απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης. Σας προτείνουμε να κάνετε μια ταξιδιωτική ασφάλιση για προσωπικό ατύχημα για τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας. 

Disclaimer Force Majeure 

Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο όρο της παρούσης, η 'Sun-Sailing' MCPY, ο ιδιοκτήτης και ο κυβερνήτης σκαφών δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν λόγους ανωτέρας βίας, απώλειας, ζημιάς ή τραυματισμού, από οποιονδήποτε απρόβλεπτο φυσικό ή μη φαινόμενο, φυσικές καταστροφές, κεραυνό, καταιγίδα, απεργία ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία οποιουδήποτε είδους εκτός ελέγχου της 'Sun-Sailing' MCPY. Οι ανωτέρω όροι δεν αντιμάχονται τους όρους του ναυλοσυμφώνου.    Διαδικασία  Ναύλωσης

Αρχή Σελίδας